شطرنج باز ایرانی پس از یک برد در دور نخست مسابقات آزاد نانسی فرانسه، کار خود را با یک شکست و یک تساوی ادامه داد.

الشن مرادی شطرنجباز جوان ایران، در دور دوم با مهره سیاه نتیجه را به شطرنجباز میزبان «تال ابریگل» واگذار کرد.

مرادی در دور سوم مقابل بازیکن آذربایجانی «نامیگ گولیف» قرار گرفت که بازی با تساوی تمام شد.