معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان تربیت بدنی از اعضای هیات‌مدیره باشگاه استقلال خواست تا با آنها نشست فوری داشته باشد. محمد علی‌آبادی به استناد گفت‌و‌گوی بن‌همام با AFP مبنی‌بر اینکه رفتار آماتورها را تحمل نمی‌کند و حذف احتمالی استقلال از لیگ قهرمانان که احتمال آن زیاد است، از اعضای هیات‌مدیره استقلال خواسته تا برای مشخص شدن وضعیت باشگاه جلسه اضطراری تشکیل شود. قرار بود رییس سازمان تربیت بدنی فقط با امیدوار رضایی، رییس هیات‌مدیره جلسه‌ای برگزار کند، اما نظرش عوض شد و می‌خواهد هر‌چه سریع‌تر با حضور تمامی اعضا، درباره مدیرعامل تصمیم‌گیری کند.