کاپیتان تیم سپاهان به احتمال زیاد ۳ ماه قادر به همراهی تیمش نخواهد بود و باید به طور کامل استراحت کند. محرم نویدکیا که مدت‌هاست با مشکل آسیب‌دیدگی از ناحیه عصب سیاتیک مواجه است، مصدومیتش برطرف نشده و به همین دلیل باید سه ماه به طور کامل استراحت کند. او برای مشخص شدن وضعیتش نزد یک پزشک آمریکایی که چند روزی در اصفهان بود، رفته و این پزشک به نویدکیا گفته که باید به طور کامل استراحت کند. این بازیکن طی روزهای گذشته هم در این مورد با چند پزشک متخصص صحبت کرده و آنها هم گفته‌‌اند که او باید سه ماه استراحت کند تا به شرایط بازی برسد.