یافته‌های تحقیقات محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز که برای نخستین بار در جهان انجام شده گویای آن‌است که اندازه آئورت و نارسایی دریچه‌ آئورت در افرادی که به ورزش بدنسازی می‌پردازند بیشتر از سایرین است. دکتر سیدامیر اصلانی، دانشجوی دکترای تخصصی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز که با همکاری دکتر بابائی بیگی در تحقیقاتی اندازه آئورت و نارسایی دریچه آئورت را میان بدن‌سازان حرفه‌ای بررسی کرده‌اند، به این گروه از ورزشکاران و همچنین افرادی که تازه این ورزش را آغاز کرده‌اند؛ توصیه کرد نسبت به انجام اکوکاردیوگرافی از راه قفسه سینه اقدام کنند. به گفته وی در صورتی که اندازه آورت در این افراد زیاد بوده یا با نارسایی دریچه آئورت مواجه باشند، ادامه این ورزش برای آنها خطرناک است.

دکتر اصلانی در این مطالعه تعداد ۱۰۰ بدنساز حرفه‌ای را با میانگین سنی ۲۲ سال و تعداد ۱۲۸ فرد سالم را که از نظر سن و قد با آنها مطابقت داشتند مورد بررسی قرار داده و با استفاده از روش اکوکاردیوگراف، اندازه آئورت را در چهار نقطه اندازه‌گیری کرده‌ است.

نتایج به دست آمده از اکوکاردیوگراف نشان داد که در بدن‌سازان حرفه‌ای اندازه آئورت در همه نقاط بررسی شده بیشتر از افراد سالم است و همچنین بررسی دقیق نتایج اکوکاردیوگراف از راه قفسه سینه نشان داد که اندازه آئورت در بدن‌سازان در هر یک از چهار منطقه ذکر شده ارتباط مستقیمی با مدت بدن‌سازی دارد، به طوری که هرچه تعداد ماه‌های بدن‌سازی بیشتر باشد اندازه آئورت و همچنین نارسایی دریچه آئورت بیشتر می‌شود.