مربی پیشین تیم ملی فوتبال پرتغال اصلی‌ترین گزینه کمیته انتقالی برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان است. پس از رایزنی‌های کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی آینده تیم ملی، در نهایت این کمیته دو گزینه را برای انتخاب نهایی قطعی کرد و قرار است یکی از این دو به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان معرفی شود.

مهدی خبیری یکی از اعضای کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر از شانس بیشتر آرتور جورج برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. به گفته خبیری شانس جورج از ژاک سانتینی بیشتر است و در جلسه امروز کمیته انتقالی تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ خواهد شد.