علی جوادی درباره‌ علت جدایی‌اش از برنامه «زاویه» گفت: به این نقطه رسیده‌ام که دیگر نمی‌توانم کار کنم؛ مدیران نیز حق دارند تصمیم بگیرند و تصمیم گرفتند که برنامه با سبک و سیاق و معرفی فدراسیون‌ها و رشته‌های جدیدی ارائه شود. به گزارش ایسنا، این مجری شبکه تهران درباره‌ علت جدایی ناگهانی‌اش از این برنامه گفت: ترجیح می‌دهم چیزی نگویم، اما احساس کردم نمی‌توانم کار کنم. تا زمانی که بودم برنامه با قدرت کار می‌کرد و من خوشحالم که توانستیم با وجود شهرام نسترن‌راد (تهیه‌کننده) یک برنامه‌ پربیننده به روی آنتن ببریم ،اما مساله‌ای که وجود دارد این است که مدیران حق دارند برای شبکه تصمیم بگیرند برای اینکه چگونه کار کنند. جوادی همچنین گفت: ترجیح می‌دادم برنامه جدی روی آنتن بفرستیم که بدون تعارف باشد و بی‌پرده حرف‌هایمان را با مدیران ورزشی بزنیم، اما به این نقطه رسیدم که دیگر نمی‌توانم.