محمدرضا طالقانی در اعتراض به فشار مسوولان برای ابقای رییس هیات باستانی و زورخانه‌ای استان تهران، فدراسیون را به حالت قهر ترک کرد. به گزارش ایسنا، محمدرضا طالقانی، سرپرست فدراسیون باستانی و زورخانه‌ای صبح دیروز فدراسیون را با حالت قهرترک کرده است. گویا محمد حسین نژاد فلاح رییس ورزش و جوانان استان تهران به طالقانی فشار آورده که علی اسدی دولابی را که هم اکنون رییس هیات استان تهران است در سمتش ابقا کند. این در حالی است که طالقانی امیر دریا دار حاج مهدی نادری را به عنوان رییس جدید هیات باستانی و زورخانه‌ای تهران معرفی کرده است. مدیر کل تربیت بدنی استان تهران در شرایطی طالقانی را برای ابقای رییس هیات فعلی تحت فشار گذاشته است که دلیل کارش را خواسته یکی از معاونان وزارت ورزش و جوانان اعلام می‌کند که طالقانی با ترک کردن فدراسیون با این اتفاقات مخالفت کرده است. چندی پیش نیز نژاد فلاح از محمد شروین اسبقیان خواسته بود تا سلمان خدادادی را به عنوان رییس هیات قایقرانی تهران منصوب کند که او نیز در واکنش به این پیشنهاد، مهدوی نیا را از کار بر کنار و حکم ریاست استان را برای گزینه مورد نظر نژاد فلاح صادر کرد!