روز‌پنج‌شنبه استقلال در هتل المپیک اردو داشت تا یک تمرین سبک را در زمین چمن مصنوعی این هتل برگزار کند. در سوی دیگر تیم رسانه ورزش با حضور عادل فردوسی پور در همین زمین در حال تمرین بود. پس از پایان تمرین؛ اعضای تیم رسانه ورزش برای خروج از هتل به سمت پارکینگ رفتند. آنها مجبور بودند برای رسیدن به پارکینگ از مقابل هتل رد شوند اما در همین لحظه استقلالی‌ها از هتل خارج شدند تا تمرین سبکشان را برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری تابناک، عادل فردوسی‌پور وقتی دید که ممکن است در طول مسیر با امیر قلعه‌نویی روبه‌رو شود ترجیح داد از در دیگر خارج شود. او مسیرش را عوض کرد و بدون رفتن به پارکینگ از در دیگر مجموعه خارج شد. مجری نود که از سوی قلعه‌نویی به مافیایی بودن متهم شده، برای جلوگیری از برخورد با سرمربی استقلال حتی ماشینش را هم جا گذاشت و کلید آن را به یکی از دوستانش داد تا برایش بیاورد.