گروه ورزش- جلسه کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا به ریاست «داتو ووراوی ماکودی» نایب‌رییس کمیته برگزار شد.

در این جلسه اعضا درباره کیفیت داوری‌های انجام شده و راه‌های پیشرفت داوری گفت‌و‌گو کردند.

بن‌همام درباره کار داوران آسیا گفت: «داور یک انسان است و انسان مرتکب اشتباه می‌شود. اما باید تلاش کنیم تا این اشتباهات را تا آنجایی که می‌توانیم کمتر کنیم».

همچنین در این جلسه پیشنهاد‌هایی هم مطرح شد.

پیشنهاد‌های مهم مطرح شده در جلسه عبارت بودند از ترکیب و مقررات داوری برای داوران الیت AFC در سال ۲۰۰۹، تست آمادگی بدنی برای مسابقات AFC در حالت‌های متمرکز و مقررات جذب نیرو برای داوری سال ۲۰۰۹.