علیرضا مددی

با برنامه‌ریزی صورت گرفته جای هیچ نگرانی برای برگزاری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ایران وجود ندارد.

اجرای هرچه باشکوه‌تر بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی برای ما از جنبه‌‌‌های مختلف اهمیت دارد. اهمیت فرهنگی و سیاسی این بازی‌ها بسیار بیشتر از بعد ورزشی آن است. ۵۷ کشور جهان در ایران حضور به هم می‌رسانند و ما می‌توانیم با ابزار ورزش و با میزبانی شایسته، کشور عزیزمان را در صفحه‌ اصلی رسانه‌های جهان قرار دهیم.

تهران به عنوان یکی از سه استان میزبان و جایی که بیش از ۷۰ درصد بازی‌ها در آن انجام می‌شود، تمام تلاش خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این بازی‌ها به کار گرفته است، به طوری که ستاد این بازی‌ها را تشکیل داده‌ایم و یک طبقه از ساختمان ستاد اجرایی بازی‌ها در اختیار ما قرار دارد.

متناسب با چارت تشکیلاتی خود، کمیته‌های مختلفی مانند کمیته‌ داوطلبین، فنی و... را تشکیل داده‌ایم. بحث مهمی که فعلا در دستور کار قرار دارد، تجهیز و تکمیل سالن‌های ورزشگاه‌های آزادی، تختی، شیرودی، آفتاب انقلاب و ... است و با تدبیر رییس سازمان تربیت بدنی، بودجه‌ ویژه‌ای به این اماکن اختصاص داده شده است. در همین راستا نقشه‌کشی اولیه انجام شده و فعالیت عمرانی را آغاز کرده‌ایم. با توجه به سرعت کار امیدوارم تا ابتدای سال آینده که بازرسان فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی برای بازدید می‌آیند، این سالن‌ها آماده شوند. ورزشگاه تختی را برای مراسم افتتاحیه بازی‌ها انتخاب کرده‌‌‌ایم چون سازمان تربیت بدنی می‌خواهد ورزشگاه تختی را به عنوان یک نقطه مهم در شرق تهران احیا کرده و در نظر دارد فضاهای ورزشی دیگری نیز در کنار این ورزشگاه احداث کند. از طرف دیگر سالن ۱۲ هزار نفر‌ی ورزشگاه آزادی برای مراسم افتتاحیه کوچک و سالن صد هزار نفری نیز بزرگ است و در ورزشگاه شیرودی هم مشکل ترافیک داشتیم.

کارها تقسیم شده و به شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و... شرح وظایف ابلاغ شده است. جلساتی را به طور منظم با مسوولان این نهادها و ارگان‌ها برگزار می‌کنیم. اگر با این آهنگ کارها پیش برود جای هیچ نگرانی نیست و می‌توانیم بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را به طور منظم برگزار کنیم.

رسانه‌ها در این رویداد مهم نقش اساسی دارند، محل اسکان رسانه‌های خارجی، هتل المپیک است و وسایل حمل و نقل را نیز در هتل مهیا خواهیم کرد. رسانه‌ها می‌توانند با بازتاب صحیح و سریع اخبار به ما کمک کرده و نقش آنها در این مهم پررنگ و حائز‌اهمیت است.

مدیرکل تربیت بدنی استان تهران