گروه ورزش- وجود یک لایه نفتی در پکن این بازی‌ها را تحت الشعاع قرار داد! یک لایه نفتی در کوئینگ دائو یکی از محل دریاچه برگزاری مسابقات قایقرانی ایجاد شده که گفته می‌شود ظاهرا هیچ خطری در پی نخواهد داشت.

کو چون، مدیر کوئینگ دائو پس از پیگیری این موضوع اعلام کرد: این لکه نفتی در محل برگزاری مسابقه نیست، اما این مساله هم‌چنان تحت بررسی است.

خبرگزاری رسمی‌شین‌هوا، گزارش داد یک لایه نفتی در فاصله ۵۵ کیلومتری ساحل محل برگزاری مسابقات قایقرانی نشت کرده و نفت های حاصل از این موضوع تا شعاع دو کیلومتر مربع منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.

این گزارش هم‌چنین مدعی شد که بادها و جریانات آب می‌توانند این نفت‌ها را از محل برگزاری مسابقات قایقرانی دور کنند.