ایسنا- برگزارکنندگان بازی‌های المپیک پکن روز سه‌شنبه اعتراف کردند، تصاویر تلویزیونی یکی از قسمت‌های اصلی مراسم افتتاحیه از پیش ضبط شده و به علت آلودگی هوا و قدرت دید کم، در اجرای زنده گنجانده شدند.

«وانگ وی»، معاون رییس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک اعلام کرد، مراسم باشکوه آتش‌بازی که به نظر از میدان «تیانان‌من» تا دهکده المپیک ادامه داشت، از پیش ضبط شده بودند. با این حال وی تاکید کرد که آتش‌بازی‌هایی که ۲۹ پله را به وجود آورده بودند، واقعا در همان شب منفجر شده بودند و بسیاری از تصاویر تلویزیونی استفاده شده در پخش مستقیم این قسمت از مراسم، واقعی بوده‌اند. وی در ادامه اعلام کرد: «در مراسم افتتاحیه، تصاویر واقعی از آتش‌بازی از جنوب تا شمال شهر گرفته شده بودند، اما به علت قدرت دید کم در شب،‌ تعدادی از تصاویر از پیش ضبط‌شده به‌کار رفته و پخش شدند.» بنابر مطالب منتشره در روزنامه‌ «پکن تایمز»، این تصاویر غیرواقعی با هزینه‌ای بسیار زیاد توسط یک شرکت رایانه‌ای در پکن ساخته شده که نسخه کامپیوتری مراسم آتش‌بازی را در اختیار مقامات برگزارکننده بازی‌های المپیک قرار داد.

این درحالی است که بسیاری از بینندگان تلویزیونی مراسم افتتاحیه گمان می‌کردند این تصاویر به صورت زنده در حال برگزاری است.