علی مظاهری از بازی‌های المپیک پکن حذف شد. در پنجمین روز از بیست ونهمین دوره بازی‌های المپیک پکن در رشته بوکس و در وزن ۹۱- کیلوگرم، علی مظاهری با قبول شکست هفت بر سه مقابل «راخیم چاخکیف» حریف خود از روسیه با بازی‌های پکن خداحافظی کرد. مظاهری راند اول را یک بر صفر و راند دوم را چهار بر یک مغلوب شد و در راندهای سوم و چهارم به ترتیب با حساب یک بر یک و در مجموع هفت بر سه مقابل حریف خود از روسیه شکست خورد. علی مظاهری در مصاف با چاخکیف دارنده مدال نقره‌ مسابقات جهانی ۲۰۰۷ آمریکا مبارزه خوبی را در راند سوم و چهارم ارائه کرد، اما در راندهای اول و دوم با گاردی باز باعث شد تا امتیازات مهمی را از دست دهد.