حجت‌ا... واعظی از راهیابی به جمع ۳۲ نفر پایانی مسابقات تیروکمان باز ماند. حجت‌ا... واعظی برای راهیابی به جمع ۳۲ نفر برتر مسابقات تیروکمان با سینگ چامپیا مانگال ازهند مسابقه داد که ۱۱۲ بر ۹۸ بازنده شد تا یک شکست دیگر برای کاروان ایران رقم بخورد. واعظی پس از این شکست گفت: حریفم جزو بهترین‌های این مسابقات بود و من تلاشم را کردم، اما تجربه نداشتم. من برای کسب تجربه به المپیک آمده‌ام که البته بهتر از دور مقدماتی مسابقه دادم. مصطفی قمی هم در ۹۰- کیلوگرم از مسابقت جودو حذف شد.