گروه ورزش- منابع خبری سوئیس از تلاش ۴۸ ساعته مقامات سوئیسی برای ترمیم زمین چمن ورزشگاه سنت یاکوب پارک باسل خبر دادند. در پی بازی حساس سوئیس و پرتغال در شهر باسل، دور زمین سنت یاکوب پارک باسل به شدت آسیب دیده است؛ اما چمن این ورزشگاه که پس از بازی افتتاحیه آسیب دیده بود، بدون کمک گرفتن از یوفا، در دو شب و یک روز به طور کامل ترمیم شد.

این ورزشگاه به طور اختصاصی به باشگاه اف.‌سی‌باسل تعلق دارد. شهردار باسل در زمان یورو ۲۰۰۸ آن را از این باشگاه کرایه کرده است و باید تمام خسارات وارده را بپردازد.