روزنامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه در ستون خبر خود خبری به نقل از خبرگزاری فارس منتشر کرد که واکنش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را در برداشت. در ذیل جوابیه این سازمان را می‌خوانید. با احترام، نظر به انتشار خبری در شماره ۱۵۴۷ مورخ ۲۸خرداد ماه، صفحه ۲۴ آن روزنامه با تیتر نادرست «نظرسنجی تلویزیون از مصادیق قمار است» که به نقل از امام جمعه محترم آستارا درج شده است، به استحضار می‌رساند؛ متاسفانه همکاران محترم ذی‌ربط در روزنامه، مرتکب قلب واقعیت شده‌اند و پذیرش این سهو نوشتاری از متولیان روزنامه خوب دنیای اقتصاد بسی دشوار است.

بدیهی است، چاپ و انتشار صحیح اخبار و امانت‌داری در انعکاس نقل‌قول از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، مهم‌ترین وظیفه یک رسانه معتمد است.