کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال «علی دایی» را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. علی دایی سرمربی تیم فوتبال سایپا که به دلیل اعتراض به داور پس از دیدار با پرسپولیس به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فراخوانده شده بود و قرار بود شنبه (۲۱ اردیبهشت) در محل فدراسیون فوتبال حاضر شده و به سوالات اعضای کمیته پاسخ دهد، غیابا به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز شنبه در محل این فدراسیون تشکیل جلسه دادند و در غیاب علی دایی با بررسی اتفاقات دیدار پرسپولیس-سایپا، سرمربی تیم سایپا را به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کردند.