گروه ورزش- روز سه‌شنبه هفته گذشته میزگرد «حق‌ پخش تلویزیونی فوتبال» با حضور مهدی تاج «نایب‌رییس فدراسیون فوتبال»، «کاظم اولیایی» ... مدیرعامل باشگاه پاس همدان، «مهدی خبیری»، نایب‌رییس سابق فدراسیون فوتبال و عضو کمیته انتقالی «عسگری»، نایب‌رییس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دکتر بیگدلی،‌ کارشناس اقتصاد و ورزش در محل روزنامه دنیای‌اقتصاد برگزار شد و شرکت‌کنندگان در آن به بحث درباره چگونگی اجرایی کردن دریافت حق پخش تلویزیون پرداختند. مشروح این میزگرد روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد.