گروه ورزش- فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک در راستای ارتقای سطح ملی مربیان و داوران به برگزاری کلاس توجیهی مربیگری داوری درجه ۳ آمادگی جسمانی مهارتی بانوان به مدت ۵روز از ۱۸اردیبهشت ماه در تهران اقدام کرده است. همچنین کلاس بین‌المللی مدرس آمادگی جسمانی مهارت‌های بانوان کشور با حضور مدرس خارجی در خرداد ماه ۸۷ برگزار می‌شود و مربیان شرکت‌کننده در این دوره با آخرین قوانین مربوطه به برگزاری مسابقات و داوری به صورت تئوری و عملی آشنا خواهند شد.