گروه ورزش - اسامی اعضای تیم ملی گلف بانوان و آقایان اعلام شد. ملی‌پوشان گلف پس از برگزاری سه اردوی تدارکاتی و از بین ۵۰نفر گلف‌باز مرد و زن انتخاب شدند. گفتنی است، تیم ملی خانم‌ها و آقایان در رده سنی زیر ۲۵سال نیز به زودی انتخاب می‌شوند.