گروه ورزش- محمد خاکپور، بازیکن اسبق تیم‌ملی به درخواست محمد مایلی‌کهن به عنوان مربی بدنساز فولاد انتخاب شد. پورکیانی، سرپرست فولاد می‌گوید: ‌«قرار شده تا در کنار مایلی‌کهن، نادر فریاد شیران، عبدا... ویسی و فرانو سرداراف فعالیت کنند. البته خود مایلی‌کهن پیشنهاد داده تا محمد خاکپور به عنوان مربی بدنساز با فولاد همکاری کند. به عقیده او خاکپور کلاس‌های زیادی را در این زمینه گذرانده که می‌تواند برای ما مفید باشد.‌»