به گزارش گل و به نقل از روزنامه پیروزی، این بازیکن ع. ح، عضو یک تیم شهرستانی است که به استفاده از مواد غیرمجاز متهم است. البته خبر خوب این است که با توجه به موادی که در نمونه او یافت شده احتمال تبرئه وی وجود دارد؛ چرا که این مواد ممنوعه جزو نیروزاهای قوی نیستند. ع. ح روز یکشنبه در جلسه‌ای با حضور مسوولان حاضر شد تا به این رای اعتراض کند. اگر شواهد وی منطقی باشند کمیته تجدید نظر رای بدوی را باطل می‌کند. در غیر این صورت نام بازیکن تا ۴ روز آینده اعلام خواهد شد. این بازیکن با وجود آمادگی این هفته در لیست ۱۸ نفره تیمش قرار نداشت.