ماتزاری copy

 او فصل گذشته هم برای دومین دوره هدایت ناپولی را بر عهده داشت و فصل را با قرار گرفتن در رده دهم به پایان برد. ابتدا موج بزرگی از اخبار مبنی بر توافق قطعی و نهایی دو طرف به انتشار رسید و حتی یکی از خبرگزاری‌های رسمی و معتبر کشور مدعی شد امروز شنبه قرارداد به‌طور رسمی امضا خواهد شد، اما تا عصر دیروز ورق برگشت و رسانه‌های زیادی در ایران و ایتالیا از منتفی شدن حضور ماتزاری روی نیمکت قرمزها خبر دادند. نهایتا در زمان تنظیم این مطلب مشخص نشد کار قرمزها با مرد ایتالیایی به کجا کشیده است.