در میان نامزدهایی که برای انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت‌نام کرده‌اند، هیچ‌کس مطهر نیست و آقایان آن‌قدر در محیط فوتبال بوده‌اند که بالاخره در جایی انتقادات را برانگیخته باشند. اما نکته مهم‌تر، به‌ سازو‌کار انتخابات برمی‌گردد. قطعا بدون هیچ مدرک و سندی، نمی‌توان اظهارات طالقانی، رئیس معزول هیات فوتبال استان خوزستان را پذیرفت که به میرشاد ماجدی انگ مهندسی در انتخابات را می‌زند. همان‌طور که وقتی در مجلس به وزیر ورزش این اتهام وارد شد که وی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی کم کاری می‌کند، پاسخ روشنی داده نشد که اصلا او حق دخالت و تصمیم‌گیری در این خصوص را دارد یا خیر. یا این حال باید در این زمینه هوشیاری‌ وجود داشته باشد که دوستانی که سابق بر این یا در وضعیت فعلی بر فوتبال حکمرانی می‌کنند، امکان دخل و تصرف در انتخابات فدراسیون را نداشته باشند و اجازه دهند که مسیر قانونی و فوتبالی، رئیس آینده فدراسیون را انتخاب کند. هرچند که با توجه به اخباری که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، توجه به این نکته عملا دست کم گرفته شده و شاید مسائل جای دیگر و به شکل دیگری رقم بخورد.