گروه ورزش - محمدی در تمرینات پرسپولیس شرکت نمی‌کند. او مدتی است به خاطر مسائل مالی در تمرینات تیمش حاضر نمی‌شود. محمدی می‌گوید: «فصل گذشته ۳۰درصد از مبلغ قراردادم کسر شد اما حرفی نزدم. آنها می‌خواهند امسال هم ۳۰درصد از مبلغ قراردادم را کسر کنند اما من نمی‌گذارم. من از باشگاه طلبم را می‌خواهم. چون این حق من است. اگر پولم را ندهند در تمرینات شرکت نمی‌کنم.»