گروه ورزش - «خوشبختانه شرایط تیم خوب است و به نظر من تیم در مسابقات جهانی چین اول یا دوم می‌شود.» آیت واگذاری مربی مازندرانی اعزامی به مسابقات جهانی کشتی ادامه می‌دهد: «مطمئنم رضا یزدانی، علیرضا حیدری و مراد محمدی برای ایران مدال می‌گیرند. در ضمن بعضی از کشتی‌گیران هم هستند که امیدوارم شگفتی‌ساز این جام شوند.»