گروه ورزش - فرهاد کاظمی اخراج نمی‌شود. این حرفی بود که مرادی، قائم‌مقام باشگاه صباباتری می‌زند. او می‌گوید: هیچ خطری کاظمی را تهدید نمی‌کند. صبا اگر به سایپا هم ببازد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. مطمئن باشید کاظمی تا آخر لیگ مربی صبا است.