مطلقا به کم‌وکیف ماجرا کاری نداریم و قصدمان هم قضاوت نیست. فقط آرزو می‌کنیم بازیکنان محترم حاضر در تیم ملی، حداقل حرمت تیم اول ایران را نگه دارند و یادشان بماند چه پیراهن باارزشی را بر تن دارند. متاسفانه کنعانی نخستین نفری نیست که در سطح نخست فوتبال ایران مرتکب چنین رفتارهایی می‌شود. حتی سابقه حرفه‌ای شخص او هم خالی از نکات منفی دیگر نیست. همین چند ماه پیش بود که ویدئوی آزاردهنده‌ای از فحاشی این بازیکن به هواداران تیم رقیب منتشر شد. مجموعه این مسائل نشان می‌دهد برخی فوتبالیست‌های ایرانی ظرفیت رسیدن به شهرت و جهش جایگاه  ناشی از آن را ندارند و نمی‌توانند به آسانی با این وضعیت کنار بیایند. هیچ آدمی عاری از خطا و اشتباه نیست، اما وقتی به عنوان بازیکن تیم ملی زیر پرچم این کشور به میدان رفتی، باید مراقب خیلی از مسائل باشی. این قبیل اشتباهات از سوی افراد معمولی شاید قابل اغماض‌تر باشد، اما وقتی بازیکن تیم ملی در چنین تله‌ای گیر می‌کند، یعنی کلا راه را غلط رفته و متوجه جایگاه و مسوولیتش نیست. گاهی فقط باید گفت: حیف این پیراهن!