گروه ورزش - کمیته ملی المپیک که متولی برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ورزشی برای بازی‌های آسیایی دوحه است، تاکنون ۵/۴میلیارد تومان از بودجه خود را گرفته و تا دو روز آینده ۵میلیارد تومان دیگر هم دریافت می‌کند. کفاشیان، دبیر کمیته ملی المپیک می‌گوید: «تا شهریور ماه بخش عمده‌ای از بودجه مورد نیاز فدراسیون‌ها پرداخت می‌شود. کمیته ملی المپیک طی دو روز آینده ۵۰درصد از بودجه رشته‌های درجه دوم شامل بسکتبال، هندبال، شمشیربازی، کبدی، بوکس، شطرنج و واترپولو را پرداخت می‌کند.»