گروه ورزش- آرش برهانی و فرهاد مجیدی صبح دیروز در تمرین تیم‌ملی شرکت کردند. با حضور فرهاد مجیدی در کمپ تمام شایعات اخیر در مورد او و دلبستگی‌اش به شیوخ امارات به پایان رسید. برهانی و مجیدی ۶۰دقیقه در زمین کمپ تیم‌های ملی زیرنظر مربیان تمرین کردند.