گروه ورزش - حضور علیرضا نیکبخت واحدی در تمرینات تیم ملی کافی بود تا معدود هواداران استقلال که در کمپ بودند آنجا را روی سرشان بگذارند. حتی کسانی که روز شنبه به کمپ تیم‌های ملی رفته بودند خبر از درگیری نیکبخت با هواداران و اختلاف با کادر فنی تیم دادند. این در حالی است که خود نیکبخت می‌گوید: برخلاف بعضی اظهارنظرها اختلاف نظری بین من و کادر فنی وجود ندارد. من با هواداران هم درگیر نشدم و با تمام توان تمرین می‌کنم تا بتوانم نظر مثبت کادر فنی را جلب کنم.