گروه ورزش - کمیته ملی المپیک در مسابقات دوحه از فوتبال فقط قهرمانی می‌خواهد. کفاشیان، دبیر این کمیته می‌گوید: «از فوتبال چیزی جز قهرمانی نمی‌خواهیم. فکر می‌کنم فوتبال ایران با سیموئز بتواند در رقابت‌های آسیایی قهرمان شود.»