گروه ورزش - ستاد مسابقات بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه و المپیک ۲۰۰۸ پکن در قراردادهای کلیه امور مربوط به انجام آزمایش‌های دوپینگ و مسائل آموزشی را به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ سازمان تربیت بدنی واگذار کرد. با امضای این قرارداد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ وظیفه دارد سیاست‌های کلان اعزام کاروان ورزش ایران به بازی‌های آسیایی را تدوین کند. به گزارش سایت رسمی کنفدراسیون آسیا برای اجرای سیاست‌های مورد نظر در زمینه مبارزه با دوپینگ در بازی‌های آسیایی رقمی معادل ۱۲میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.