گروه ورزش- هنوز وضعیت قرارداد بهنام محمودی، ملی‌پوش والیبال ایران با پروجیا ایتالیا مشخص نشده است. در حالی که سایت این باشگاه ایتالیایی قرارداد این بازیکن را رسما اعلام کرده است، اما خودش معتقد است که هنوز قرارداد نبسته: «از پروجیا ، رم و کرایم دعوتنامه دارم. اما به خاطر مشکل تحصیلی در دانشگاه آزاد نمی‌توانم ایران را ترک کنم. به هر حال، هنوز وضعیت‌ام با هیچ تیمی مشخص نیست و قراردادی امضا نکرده‌ام.»