گروه ورزش- روز گذشته فراخوانی به سه لژیونر تیم‌ملی که آزمایش دوپینگ را انجام نداده‌اند، داده شد. این بازیکنان یا نمایندگان تام‌الاختیارشان باید در فدراسیون حاضر شوند و در‌این‌باره توضیح بدهند. اگر آنها خودشان را به فدراسیون معرفی نکنند، حکم نهایی غیابی صادر می‌شود. شریف، رییس کمیته مبارزه با دوپینگ در‌این‌باره می‌گوید: «بازیکنان باید خودشان را به فدراسیون معرفی کنند. آنها می‌‌توانند در این جلسه حرف‌هایی بزنند که محروم نشوند.»