گروه ورزش - بعد از استعفای سرمربی تیم ملی کاراته چند ملی‌پوش این رشته در اردوی آماده‌سازی شرکت نکردند. بعد از انصراف مهدی عموزاده، دو کاراته‌کار ایرانی اردوی تیم ملی را ترک کردند. علیرضا کتیرایی و مجید عبدالحسینی از ادامه همکاری در تیم ملی سرباز زدند.