گروه ورزش - رضا قرایی، ورزشکار ایرانی در مسابقات قوی‌ترین مردان جهان به موفقیتی چشمگیر رسید. او در این مسابقات عنوان چهارم را به خود اختصاص داد تا پرافتخارترین ایرانی این رشته ورزشی باشد. قرایی به‌خاطر اختلافاتی که با یکی از داوران مسابقات قوی‌ترین مردان ایران دارد در مسابقات داخل کشور این رشته شرکت نمی‌کند.