گروه ورزش - امروز در مجموعه ورزشی آزادی یک دوره مسابقه دو همگانی بانوان برگزار می‌شود. این مسابقه که از ساعت ۳۰/۸ صبح شروع می‌شود، زیرنظر شهرداری تهران و با هدف حمایت از حزب‌ا... و مردم ستم‌دیده و مظلوم لبنان است. دکتر قالیباف، شهردار تهران نیز ناظر این مسابقه است.