گروه ورزش - تیم‌ملی به جای کوثر با راه آهن بازی می‌کند. پیش از این قرار بود تیم‌ملی روز چهارشنبه در کمپ تیم‌ملی مقابل کوثر بازی کند. اما قلعه‌نویی مخالفت کرد. سرمربی تیم‌ملی معتقد بود باید یکی از تیم‌های لیگ برتری با تیم‌ملی باز کند. به همین خاطر راه‌آهن به جای کوثر مقابل تیم‌ملی بازی می‌کند.