گروه ورزش - دوپینگ واعظی به باشگاه پیکان هم ضرر زد. این باشگاه از سوی کمیته انضباطی ده‌هزار فرانک سوئیس جریمه شده. اما کفعمی، مدیرعامل باشگاه پیکان به حکم کمیته انضباطی اعتراض دارد. او معتقد است واعظی در اردوی سوئیس دست به این‌کار زده است و باشگاه پیکان هیچ نقشی در این زمینه نداشته.

کفعمی می‌گوید: «نمی‌دانم براساس کدام بخشنامه این حکم ابلاغ شده است. چون تست واعظی در اردوی تیم‌ملی در سوئیس گرفته شده و به باشگاه پیکان ربطی ندارد. در ضمن امر قراردادش با پیکان تمام شده. به هر حال کمیته انضباطی بی‌انصافی کرده است و ما به این حکم اعتراض داریم.