گروه ورزش - مربیان تیم‌ملی معتقدند که با اضافه شدن نفرات غایب، هیچ بازیکنی از اردوی تیم‌ملی خط نمی‌خورد. آنها قصد دارند برای هر بازی، بازیکنان اصلی را انتخاب کنند و بعد از بازی دوباره همه در اردو حاضر شوند و تمرینات را ادامه دهند.