گروه ورزش‌ـ در جدیدترین رنکینگ جهانی دوچرخه‌سواری، ایران برای نخستین بار در مقام نهم این رده‌بندی قرار گرفت. تیم دوچرخه‌سواری ایران با کسب ۵/۱۲۹۸امتیاز با چهار پله صعود نسبت به رتبه‌بندی گذشته خود در جایگاه نهم جهان ایستاد. در این رده‌بندی ایتالیا با ۲۱۲۲امتیاز، روسیه با ۲۰۳۴امتیاز و اسپانیا با کسب ۱۸۸۱امتیاز به ترتیب مکان‌های اول تا سوم جهان را به خود اختصاص دادند.