مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به اصرار قانون‌گذار مبنی بر واگذاری دو شرکت فرهنگی- ورزشی دو پیشنهاد درباره روش واگذاری مطرح کرده است؛ پیشنهاد نخست اینکه عبارت «وباقی سهام به‌صورت خرد» از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود و این یعنی اینکه درحال‌حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از طریق فرابورس به‌صورت بلوکی عرضه شود. پیشنهاد دوم این است که در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود واگذاری،۸۰ درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایی‌های نامشهود) از طریق فرابورس (بازار دارایی فکری) به شرکت‌های سهامی عام دارای حداقل ۱۰ هزار سهامدار به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود. در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» یعنی حفظ مالکیت دولت و مدیریت بخش غیردولتی از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود. در ادامه اهم موانع حقوقی مسیر واگذاری دو شرکت نیز بررسی و اعلام شده است:

۱- عدم شفافیت صورت‌های مالی حسابرسی شده از جمله دارایی‌های ثابت مشهود (عدم ثبت سند مالکیت ساختمان دفتر مرکزی و ورزشگاه‌های درفشی‌فر و مرغوبکار).

۲- عدم ثبت برند در همه مصادیق فعالیتی؛ در این باره، سازمان خصوصی‌سازی اذعان دارد که هیچ‌گونه دارایی مشهود و نامشهود متعلق یا در اختیار آنها (عمدتا برند) در صورت‌های مالی دو باشگاه ثبت نشده است و دو باشگاه فاقد هرگونه دارایی‌های ثبت شده هستند.

۳- بدهی‌های عمده (بدهی‌های مالیاتی، مطالبات بازیکنان، کادر فنی) و عدم تعیین تکلیف برخی از ادعاها علیه شرکت‌های مزبور.

۴- ساختار ثبتی و ماهیت حقوقی شرکت فرهنگی ـ ورزشی استقلال (به‌عنوان شرکت سهامی خاص)؛ از این حیث که ساختار ثبتی و حقوقی بنگاه‌های قابل واگذاری از طریق فرابورس باید «سهامی عام» باشد.

۵- در بخشی از صورت‌های مالی حسابرسی شده آمده است؛ دو شرکت مذکور فاقد سیستم مناسب درخصوص تعیین بهای تمام شده فعالیت‌های ورزشی خود هستند.

۶- در صورت‌های مالی حسابرسی شده به موارد عدیده‌ای از تخطی قانونی دوشرکت از قوانین موضوعه گزارش شده است.

و نتیجه هم اینکه: این مهم قابل ذکر است که موانع مذکور، سد راه واگذاری هر دو مسیر بورسی و غیربورسی بوده و درصورت ادامه چنین شرایطی امکان واگذاری قانونی سهام دو باشگاه از طریق غیربورسی (سازمان خصوصی سازی) نیز وجود نخواهد داشت.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند