علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی دراین خصوص به «ایسنا» گفته: «پذیرفته شدن سهام یک شرکت در فرابورس شرایط و الزاماتی دارد که با توجه به شرایطی که دو باشگاه دارند فراهم کردن این شرایط برای این دو باشگاه تا شهریور ماه از نظرمن بعید است. البته باید بگویم شهریور که چه عرض کنم تا اسفند ماه هم بعید است. اگر مجلس نظرش را درباره واگذاری این دو باشگاه از طریق فرابورس تغییر دهد می‌توانیم از طریقی دیگر مثل مزایده این واگذاری را انجام دهیم. مجلس این الزام را فقط برای پرسپولیس و استقلال گذاشته و برای باقی واگذاری‌ها چنین الزامی نگذاشته. همچنین مجلس در دیگر واگذاری‌ها صرفا به اصل خصوصی‌سازی و واگذاری به بخش خصوصی توجه دارد. برای جزئیات واگذاری ازجمله نحوه واگذاری، شورای سیاست‌گذاری اصل ۴۴ قانون‌اساسی و هیات واگذاری نظر می‌دهند. البته شأن تصمیم‌گیری درباره شرایط و نحوه واگذاری با هیات واگذاری است اما دراین مورد خاص مجلس حساسیت زیادی داشته و جزئیات را هم مشخص کرد. البته مجلس در همه چیز می‌تواند قانون‌گذاری کند و کسی نمی‌تواند مجلس را از قانون‌گذاری منع کند. دراین مورد صلاح دیدند که وارد جزئیات شوند و این حکم را بدهند.»

این مطلب برایم مفید است