محمدرضا پورابراهیمی رئیس این کمیسیون دیروز در توضیح  ماجرا گفته: «مقرر شده براساس مقررات مشورت‌هایی به فدراسیون درحوزه اقتصادی داده شود. امیدوارم دراین حوزه موفقیت‌هایی حاصل شود که خروجی آن ارتقای توانمندی‌های اقتصادی این فدراسیون باشد که حتی دیگر به منابع حق پخش نیازی نداشته باشد! بسیاری از کشورها به سمت ایجاد سازمان اقتصادی برای فدراسیون‌های فوتبال خود رفته‌اند و پاسخ خوبی دریافت کرده‌اند.» مهدی تاج  هم می‌گوید: «درحال‌حاضر وضعیت باشگاه‌های ورزشی از لحاظ مالی اصلا مناسب نیست و اگربه آنها رسیدگی کافی نشود مورد تهدید بیشتر قرار می‌گیرند. با تشکیل این سازمان می‌خواهیم فوتبال روی پای خود بایستد و از منابع موجود خود استفاده کند.» اما این درحالی است که کمک‌های این سازمان با تردیدهایی همراه است چراکه فوتبال ورزشی هزینه‌دار است و برای بقا باید منابع مکفی داشته باشد. شاید ذکر دوباره این نکته کلیشه‌ای خالی از لطف نباشد که اگر بستر و مدیریت مناسب فراهم باشد فوتبال می‌تواند تمامی هزینه‌های خود را فراهم کند.

این مطلب برایم مفید است