وحید امیری و سیدمجید حسینی که از ابتدای فصل به تیم ترابوزان اسپور ترکیه ملحق شده‌اند از لحاظ شرایط مالی در وضعیت خوبی نیستند و بعد از گذشت چند ماه از حضور در این باشگاه ترکیه‌ای حق و حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. این موضوع بخصوص در مورد حسینی شدت بیشتری داشته است. روزنامه گازتا دامگا ترکیه دیروز در خبری نوشت او که براساس قرارداد با باشگاه ترابوزان باید سالانه ۵۵۰هزار یورو در سال دستمزد بگیرد الان سه ماه است که هیچ حقوقی از باشگاه نگرفته است.