در جریان این مسابقه بازیکنان مس کرمان شادی گل عجیبی را به نمایش گذاشتند. مسی‌ها که قبل از بازی برای یک شادی گل جدید برنامه‌ریزی کرده بودند، وقتی در دقیقه ۵۵ توسط مهدی تیکدری گل تساوی را وارد دروازه مس رفسنجان کردند به کنار زمین رفتند و بعد از گلزنی دوچرخه‌ها را برداشتند و ثانیه‌هایی دوچرخه‌سواری کردند تا به این شکل خوشحالی خود از زدن گل تساوی را نشان دهند. این نوع شادی گل را شاید بتوان عجیب‌ترین شادی گل تاریخ فوتبال ایران نامید.