جدال بر سر حرکت کریم انصاری‌فرد در انگلیس

او درحالی‌که یک اخطار داشت، با آرنج به‌صورت نیل تیلور زد که جان تری کمک مربی استون ویلا نسبت به این صحنه معترض شد و به سمت داور چهارم دوید تا تقاضا کند انصاری‌فرد با دریافت کارت از زمین بازی اخراج شود. در همین حال روی کین، کمک مربی ناتینگهام نیز به دفاع از انصاری‌فرد پرداخت و باعث شد این دو کاپیتان سابق که در تیم‌های خودشان سابقه قهرمانی در لیگ جزیره را داشتند، به درگیری لفظی کنار زمین بپردازند تا جایی که داور وارد عمل شد و این دو مربی را به آرامش دعوت کرد. این اتفاق باعث شد جو ورزشگاه متشنج شود.