او درحالی‌که یک اخطار داشت، با آرنج به‌صورت نیل تیلور زد که جان تری کمک مربی استون ویلا نسبت به این صحنه معترض شد و به سمت داور چهارم دوید تا تقاضا کند انصاری‌فرد با دریافت کارت از زمین بازی اخراج شود. در همین حال روی کین، کمک مربی ناتینگهام نیز به دفاع از انصاری‌فرد پرداخت و باعث شد این دو کاپیتان سابق که در تیم‌های خودشان سابقه قهرمانی در لیگ جزیره را داشتند، به درگیری لفظی کنار زمین بپردازند تا جایی که داور وارد عمل شد و این دو مربی را به آرامش دعوت کرد. این اتفاق باعث شد جو ورزشگاه متشنج شود.