سرگئی سماک گفت: «سخت است در مورد آن صحنه صحبت کنیم. لازم است روی این مساله نیز در تمرینات کار شود. برخی لحظه‌ها خوب هستند، اما من پیش از این با سردار آزمون صحبت کردم. به او گفتم که لحظه‌های خاصی برای گلزنی وجود دارند و باید روی آنها کار کنیم. باید به‌صورت دقیق شرایط را مورد ارزیابی قرار دهیم. فکر می‌کنم مشکل اصلی از ارزیابی شرایط آغاز می‌شود. شاید بسیاری از بازیکنان با این مشکل مواجه باشند و همواره آن‌طور که می‌خواهند شرایط پیش نمی‌رود. تصمیم‌گیری در آن لحظه بر شرایط پیش‌آمده تاثیر خواهد گذاشت.»