اما به‌تازگی یک لباس ارزشمند و گرانبها به این موزه اهدا شده تا برای نمایش عموم در معرض دید قرار بگیرد. علیرضا رضایی، پیشکسوت کشتی کشور شلوار باستانی جهان پهلوان تختی و حکم تختی در سال ۱۹۶۴ و نامه رئیس اتحادیه جهانی کشتی که تختی بر اساس آن به تالار مشاهیر راه یافت را به این موزه اهدا کرده است.